Organisatieadvies

De adviseurs van DIPO bieden ondersteuning bij:

  • Het begeleiden en implementeren van besturenfusies.
  • Het opzetten van samenwerkingsverbanden.
  • Het ontwikkelen van een andere bestuursvisie.
  • Het evalueren van de huidige managementstructuur en/of het inrichten van een nieuwe managementstructuur.
  • Het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan en het ondersteunen van de implementatie.
  • Het aanbrengen van verbeteringen of aanpassingen in de bedrijfsvoering.
  • Het op gang brengen van een cultuurverandering.

Onderzoek

IMG_9208De adviseurs van DIPO gaan uit van het feit dat organisatieveranderingen alleen succesvol zijn indien zij gebaseerd zijn op een integrale veranderaanpak, waarbij visie, structuur, cultuur, processen, medewerkers en hun competenties, omgevingsfactoren en de vraag van de klant hand in hand gaan.

DIPO beschikt over adviseurs die zeer ervaren zijn in het toepassen van een aantal praktische onderzoekinstrumenten waarbij elk van deze aspecten wordt onderzocht.

Strategisch beleidsplanIMG_9193

DIPO biedt ondersteuning bij het vaststellen van uw strategische beleidsuitgangspunten. Essentieel hierbij vinden wij de communicatie tussen college van bestuur, management en medewerkers. Draagvlak creëren is dan ook een van de zwaartepunten in dit traject. Ook de wijze waarop bij de uiteindelijke beleidsuitvoering verantwoording wordt afgelegd is een aandachtspunt.

Een vervolgstap kan de ondersteuning van een van onze adviseurs zijn bij de vertaalslag naar afdelings- en opleidingsplannen.

 

Duurzame organisatieontwikkeling

IMG_9123Onderwijsorganisaties staan voortdurend onder druk om een antwoord te vinden op interne en externe ontwikkelingen. Denk hierbij aan krimp, opbrengstgericht werken, resultaatverplichtingen etc.

De adviseurs van DIPO brengen mogelijke knelpunten en kansen in kaart en leiden uw verandering in goede banen. De adviseurs van DIPO begeleiden u op een zodanige wijze dat u er na afloop zelf weer verder mee kunt en er sprake is van een duurzame ontwikkeling.

 

Contact

info@dipo.nl
Beukenhof 37
2411ZL Bodegraven
0172 – 618571