Verzuimdossiers

verzuimWerkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze verplichtingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. Het is niet alleen van groot belang dat er stappen worden genomen, maar ook dat dit tijdige en de juiste stappen zijn, om te voorkomen dat er loonsancties worden opgelegd. Een goede beheersing van het verzuimdossier is dan ook noodzakelijk.

Er komt veel op de afdeling P&O en leidinggevenden af en een behoefte aan een stukje extra ondersteuning op dit gebied is wat DIPO u biedt. DIPO heeft ervaren specialistische adviseurs beschikbaar die uw verzuimdossiers kunnen checken op correctheid en compleetheid.