Training

IMG_8944Waarom is goed verzuimmanagement belangrijk?

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgevers een actieve rol spelen in de aanpak van ziekteverzuim.

Om verzuim binnen een organisatie goed te beheersen en te hanteren, is het belangrijk dat de verschillende aspecten van verzuimmanagement samenhangen en op elkaar zijn afgestemd.

DIPO biedt u een complete training verzuimmanagement. Deze training geeft leidinggevenden en P&O medewerkers handvatten om verzuim te beheersen en te beperken.

Hiernaast biedt DIPO een specifieke training verzuimgesprekken. In deze training komen o.a. de volgende aspecten aan de orde: