Verzuim management

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de bedrijfsarts inspannen, om de betreffende werknemer zo snel mogelijk weer op een verantwoorde wijze aan het werk te krijgen. DIPO heeft een aantal specialistische adviseurs die u kunnen ondersteunen en trainen op alle aspecten van deze soms lastige materie.