Frictiedossiers

IMG_9140

Elke schoolorganisatie heeft te maken met een aantal medewerkers dat door omstandigheden onvoldoende functioneert. Hoe zorgt u er voor dat deze medewerkers weer in hun kracht komen? En hoe houdt u de lasten van frictiedossiers beperkt?

Onderwijsinstellingen worden voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Nieuwe vormen van didactiek, maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Bovendien proberen scholen zichzelf steeds verder te verbeteren in hun streven naar kwalitatief goed onderwijs. Dit vraagt om een flexibele en daadkrachtige organisatie, waarbij hoge en soms nieuwe eisen aan medewerkers worden gesteld. Om deze veranderingsprocessen te faciliteren worden door schoolorganisaties de nodige inspanningen geleverd. De uitdaging is om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan. Zo ook met hun medewerkers. Schoolorganisaties proberen de medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Ondanks alle inspanningen zullen door de dynamische omgeving en verhoogde eisen aan organisatie en medewerkers onvermijdelijk ook personele fricties optreden. Uitingsvormen zijn onder meer ziekte, plichtsverzuim of disfunctioneren. Aangezien de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij (dreigende) werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid in toenemende mate bij de werkgever komt te liggen is het van cruciaal belang dat scholen bij personele fricties adequaat handelen. Indien scholen onvoldoende in staat zijn om de frictiedossiers effectief op te pakken leidt dit onherroepelijk tot zware financiële lasten/problemen. Het oplossen van ‘personele frictiedossiers’ vraagt om een actieve inzet van zowel het management, medewerker en in veel gevallen een deskundige objectieve externe partij.  DIPO heeft de beschikking over P&O specialisten die u hierbij kunnen ondersteunen.