Strategisch beleidsplan

IMG_9193

DIPO biedt ondersteuning bij het vaststellen van uw strategische beleidsuitgangspunten. Essentieel hierbij vinden wij de communicatie tussen college van bestuur, management en medewerkers. Draagvlak creëren is dan ook een van de zwaartepunten in dit traject. Ook de wijze waarop bij de uiteindelijke beleidsuitvoering verantwoording wordt afgelegd is een aandachtspunt.

Een vervolgstap kan de ondersteuning van een van onze adviseurs zijn bij de vertaalslag naar afdelings- en opleidingsplannen.