Duurzame organisatieontwikkeling

IMG_9123Onderwijsorganisaties staan voortdurend onder druk om een antwoord te vinden op interne en externe ontwikkelingen. Denk hierbij aan krimp, opbrengstgericht werken, resultaatverplichtingen etc.

De adviseurs van DIPO brengen mogelijke knelpunten en kansen in kaart en leiden uw verandering in goede banen. De adviseurs van DIPO begeleiden u op een zodanige wijze dat u er na afloop zelf weer verder mee kunt en er sprake is van een duurzame ontwikkeling.