Training

Bij DIPO kunt u terecht voor de volgende trainingen op het gebied van medezeggenschap:

Deze basiscursus draagt er zorg voor dat u als nieuw lid snel aansluiting vindt bij de ervaren leden. U leert alles wat u moet weten om uw werk als medezeggenschaplid goed uit te kunnen voeren.

Start u als voorzitter of secretaris?  Aan de hand van aansprekende en duidelijke voorbeelden vertalen wij met u de theorie naar de praktijk.

Voor (her)startende medezeggenschapsteams. De verschillende taken en rollen van medezeggenschap in het primair of voortgezet onderwijs worden in verbinding gebracht met de praktijk.