Advies

Heeft u een advies- of instemmingaanvraag in behandeling over bijvoorbeeld reorganisatie, fusie, verhuizing, functiewaarderingssysteem, beoordelingssystemen, rechten medezeggenschap, email- en internetgebruik, dan heeft DIPO deskundige organisatieadviseurs, die u hierin kunnen adviseren en begeleiden. Het team van DIPO bestaat uit professionele organisatieadviseurs met verschillende kennis- en ervaringsgebieden. Daaronder bevinden zich organisatiedeskundigen, P&O specialisten, maar ook deskundigen op het gebied van organisatiepsychologie.