Functiebeschrijven

Goed onderwijs vraagt om sterke IMG_8915
onderwijsinstellingen met een duidelijke organisatiestructuur waarin werkzaamheden en bevoegdheden duidelijk beschreven en vastgelegd zijn in een compact functiebouwwerk. DIPO kan u daarbij ondersteunen.

Op basis van een gedegen intake en functieanalyse door één van onze gecertificeerde Adviseurs worden functiebeschrijvingen aangepast of opgesteld.

Kijken we naar onderwijsinstellingen dan zien we meer en meer dat opbrengstgericht werken als leidraad voor de organisatie dient. Hierbij horen resultaatgerichte functiebeschrijvingen die meer ruimte laten voor een bij opbrengstgericht werken passende invulling. Met deze ontwikkeling voor ogen heeft DIPO een nieuw hierbij passend format ontwikkeld. De 14 gangbare FuwaSys  waarderingscriteria komen hierin onverkort terug.