Intervisie

Intervisie is een IMG_9148
vorm van intercollegiaal leren en reflecteren waarbij in klein groepsverband vraagstukken procesmatig worden besproken. De deelnemers leren probleemoplossend te werken, leren van elkaars ervaringen en krijgen meer inzicht in hun eigen mogelijkheden. DIPO helpt u bij het opzetten van intervisie binnen uw organisatie.