Home

“Een gewone leraar vertelt. De goede leraar verklaart. De betere leraar toont aan. De ware leraar inspireert.” (William Arthur Ward)

Welkom op de website van DIPO

DIPO is een breed georiënteerd organisatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in organisaties voor basis- voortgezet- en middelbaar onderwijs.

Onze begeleiding en adviezen staan nooit op zichzelf: DIPO is altijd betrokken bij de werkelijke veranderingen of oplossingen die mensen in de organisatie dagelijks ondervinden. Een adviesrapport is mooi. Maar mensen die geloven in wat ze doen, werken nog altijd beter.

Integrale aanpak betekent doorvragen en doorwerken

Daarom beperkt DIPO zich niet tot managementadvies, maar betrekken we ook functiewaardering, verzuimmanagement en de medezeggenschapsraad in het geheel. En waar nodig springen we zelf in om door middel van de juiste interim-manager de belangrijkste zaken op de rit te krijgen.

“DIPO is allround en professioneel, maakt snel tekorten in organisaties zichtbaar en doet verbetervoorstellen. Vervolgens worden die ideeën uitgevoerd met een tomeloze energie. De balans tussen beschikbare tijd/faciliteiten en omvang/complexiteit is bepalend voor het succes van een opdracht.” (L. Deurloo)

Nieuw leven inblazen

DIPO wordt vaak ingeschakeld bij organisatieveranderingen die leiden tot een stabiele organisatie met oog voor toekomstige ontwikkelingen. Dit omvat het mede ontwikkelen van een strategie en ervoor zorgen dat deze ook duurzaam wordt geïmplementeerd.

Humor en relativering

DIPO leidt het veranderproces en zorgt dat de mensen er na afloop zelf mee aan de slag kunnen. Wij kunnen ook onder (tijds-)druk werken en resultaat neerzetten. Wij werken vanuit een zakelijke en directe houding, vanuit een menselijke perspectief en met gevoel voor humor. Wij vinden het belangrijk mensen te binden met een gemeenschappelijke achtergrond. DIPO zal altijd het doel helder formuleren waardoor iedereen snel ziet hoe we de veranderingen gaan aanpakken. Hierdoor kunnen wij snel aanzetten tot actie en blijven de mensen gemotiveerd.

“DIPO biedt een uitstekende combinatie van inhoudelijk P&O vakkennis met een zeer oprechte betrokkenheid voor haar omgeving.” (Elizabeth de Jong)